นิทรรศการผู้ประกอบการ STC UBI

กิจกรรมจัดขึ้นที่อาคาร นิทรรศการเมื่อวันที่ 11 – 16 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารนิทรรศการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รายละเอียดคลิกที่นี่

STC-UBI : เส้นทางสู่ผู้ประกอบการ

เนื่องด้วยหน่วยบ่มเพาะ

วิสาหกิจ  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC-UBI)  จะมีการจัดนิทรรศการ “ STC-UBI : เส้นทางสู่ผู้ประกอบการ ” ระหว่าง วันที่ 11-16  เดือน กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2557  เวลา 9.00 น.-16.00 น. ณ  อาคารนิทรรศการ  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการทั้ง Continue Reading »STC-UBI : เส้นทางสู่ผู้ประกอบการ

UBIนิติกรรมกับการพัฒนาธุระกิจ

UBIนิติกรรมกับการพัฒนาธุระกิจ  รายละเอียดคลิกทีนี่

Road Show STC UBI

Road Show STC UBI  รายละเอียดคลิกที่นี่

โครงการอบรมเว็บไซต์เพื่อผู้ประกอบการ (UBI)

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามจัดโครงการอบรมเว็บไซต์เพื่อผู้ประกอบการ UBI-STC รายละเอียดคลิกที่นี่