หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ “เข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานรอบ 18 เดือน” ผ่านแอพลิเคชั่น ZOOM

วันที่ 23 มิถุนายน 2563

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และผู้ประกอบการในการดูแล “เข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานรอบ 18 เดือน” ผ่านแอพลิเคชั่น  ZOOM ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

Comments are closed.