ผู้ประกอบการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

การพบผู้ประกอบการ เพื่อช่วยเหลือในสิ่งที่ผู้ประกอบการยังบกพร่องอยู่ในการประกอบธุรกิจ

Comments are closed.