นิทรรศการผู้ประกอบการ STC UBI

กิจกรรมจัดขึ้นที่อาคาร นิทรรศการเมื่อวันที่ 11 – 16 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารนิทรรศการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รายละเอียดคลิกที่นี่

Comments are closed.