ติดต่อเรา

นักศึกษา  คณาจารย์  ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ
“หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม” (STC-UBI)  ที่ อาคาร 7  ชั้น 1  สำนักงาน
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
โทรศัพท์ : 02-8785000-3 ,02878-5048 หรือ http://ubi.siamtechu.net

Comments are closed.