ศึกษาดูงาน หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่29-31 มกรา 2558

Read the rest of ศึกษาดูงาน หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Posted in ประกาศทั่วไป โดย Stdloan@siamtech. ไม่ให้ใส่ความเห็น

ศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่29-31 มกรา 2558

Read the rest of ศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Posted in ประกาศทั่วไป โดย Stdloan@siamtech. ไม่ให้ใส่ความเห็น

ศึกษาดูงาน บริษัทWorldGrow วันที่29-31 มกรา 2558

Read the rest of ศึกษาดูงาน บริษัทWorldGrow วันที่29-31 มกรา 2558

Posted in ประกาศทั่วไป โดย Stdloan@siamtech. ไม่ให้ใส่ความเห็น

การประชุม STC-UBI ครั้งที่2 วันที่25.07.57

Read the rest of การประชุม STC-UBI ครั้งที่2 วันที่25.07.57

Posted in ประกาศทั่วไป โดย Stdloan@siamtech. ไม่ให้ใส่ความเห็น

ผู้ประกอบการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

การพบผู้ประกอบการ เพื่อช่วยเหลือในสิ่งที่ผู้ประกอบการยังบกพร่องอยู่ในการประกอบธุรกิจ

Posted in ประกาศทั่วไป โดย ubisiam. ไม่ให้ใส่ความเห็น