อบรมโครงการพัฒนาบุคลากร UBI ที่โรงแรมนารายณ์

Read the rest of อบรมโครงการพัฒนาบุคลากร UBI ที่โรงแรมนารายณ์

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม โดย UBI@siamtechno. ไม่ให้ใส่ความเห็น

โครงการลงพื้นที่ ผู้ประกอบการที่อบรมโครงการ Rebrand

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โครงการลงพื้นที่ ผู้ประกอบการที่อบรมโครงการ Rebrand ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

Read the rest of โครงการลงพื้นที่ ผู้ประกอบการที่อบรมโครงการ Rebrand

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม โดย UBI@siamtechno. ไม่ให้ใส่ความเห็น

เข้าร่วมอบรมโครงการ Rebrand ที่ จ.ราชบุรี

Read the rest of เข้าร่วมอบรมโครงการ Rebrand ที่ จ.ราชบุรี

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม โดย UBI@siamtechno. ไม่ให้ใส่ความเห็น

เข้าร่วมประชุมสัมมนาหน่วยบ่มเพาะฯ (UBI) เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง

Read the rest of เข้าร่วมประชุมสัมมนาหน่วยบ่มเพาะฯ (UBI) เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม โดย UBI@siamtechno. ไม่ให้ใส่ความเห็น

จัดโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน

Read the rest of จัดโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม โดย UBI@siamtechno. ไม่ให้ใส่ความเห็น